blog-img

ANATOLİA COĞRAFİ İŞARETLER ZİRVESİ 

İzmir merkezli Devajans olarak tarımsal üretimde ayrı bir değer olan Coğrafi İşaretli ürünlerle ilgili, bu alanda gerçekleştirilen üretim, tescil, markalaşma, toplumsal bilinirlik ile bu sürece yönelik doğru ve yenilikçi bilgileri konunun uzmanlarından ilgililerine aktaracak kapsamlı bir dijital zirve hazırlığı içindeyiz.

Geçmişten günümüze tarihsel ve kültürel hazinelerinin yanı sıra bu yönüyle de önemli bir zenginliği elinde bulunduran İzmir’in Coğrafi İşaretli ürünler ve markalaşmadaki sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak konuların ele alınacağı dijital zirve İzmir Büyükşehir Belediyesi katkı ve katılımlarıyla gerçekleşecek.

29 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşecek zirve İZFAŞ tarafından özel hazırlanan dijital platform üzerinden takip edileceği gibi yanı sıra çeşitli video izleme siteleri üzerinden yayınlanarak daha çok kitleye ulaşması sağlanacaktır.

Zirve oturumlarında farklı uzmanlık alanlarına sahip çok değerli konuşmacılar ile konuların çok yönlü olarak ele alınması sağlanacaktır.

 

ANATOLİA COĞRAFİ İŞARETLER ZİRVESİNİN AMACI

 

Coğrafi işaretli ürün nesiller boyu bilgi, birikim, deneyim, iş gücü gerektirir. Bu özelliğinin yanı sıra Sosyo – Ekonomik ve Kültürel Boyut ile değerlendirildiğinde tanıtımı ve korunması, kaliteli üretimin teşviki, ulusal ve küresel pazarlardaki değerini artırmak, yüksek ekonomik kazanç elde edilmesi, önemli rol üstlenen kurum ve kuruluşlar arasında birliktelik sağlamak, öncü kurum özelliklerini değerli kılmak zirvenin başlıca amaçları arasında yer almaktadır.

Bütününde Türkiye coğrafyasına ait ürünler için, özelinde ise tarihi boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış olmasının getirdiği kültür mirası ile İzmir; yöresel ve geleneksel tarzda üretilen gıda ve tarım ürünleri açısından oldukça zengin bir kent. Her yapılan arkeolojik ve kültürel çalışma ile tarihsel sürecine ilişkin yeni bulgular sağlanan İzmir’e ait bu zenginliğin coğrafi işaret tesciliyle birleşmesi ürünün hem gerçek üreticisini koruyor hem de bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Zirve ile ayrıca yerinde sürdürülebilirlik sağlarken onların bir markaya dönüşmesi ve bu yolla ülkemizin coğrafi işaretli ürün potansiyelini harekete geçirerek büyüyen uluslararası ticaretten yararlanmasına ve kırsal kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak adına yeni alternatifler oluşacaktır.

 

 

 

 

İletişim Bilgilerimiz

Anatolia Coğrafi İşaretler Zirvesi

Dev Ajans Bütünleşik Pazarlama İletişimi

.

0232 464 3041

Mithatpaşa cad. No:1202 Uzay apt. Zemin kat, D:7, 35290 Konak